402com永利平台-永利402com手机版官网

var tencent_wb_name = "chisc_net";var tencent_wb_sign = "3b2ef4585f0ce5980b5af48eabd3009988aa6918";var tencent_wb_style = "3";
| 项目咨询 |积分体系 | 加入收藏 | 设为402com永利平台 | RSS


chisc.net 医疗信息相关项目咨询服务
备注:
1、 此服务适合所有还未进入招标流程的医疗信息化相关项目。
2、 相关需求信息发布网址:/shangye/xmxq/
3、 chisc.net对相关合作人信息保密。
4、 chisc.net不参与合作人之间的具体交易,只提供信息传递与咨询,chisc.net不收取任何项目佣金。
5、 联系方式:QQ:334943852

 

 
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fe1f357426e51c41a4a2e18833f18aa55' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-16058775-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}
XML 地图 | Sitemap 地图